• Unitat 1: La literatura del jo
 • Unitat 2: La trama i la història
 • Unitat 3: El temps narratiu
 • Unitat 4: L’espai narratiu
 • Unitat 5: Els personatges
 • Unitat 6 El narrador i el narratari
 • Unitat 7: El punt de vista
 • Unitat 8: La correcció
 • Unitat 9: La reescriptura (I)
 • Unitat 10: La reescriptura (II)
 • Unitat 11: L’edició (I)
 • Unitat 12: L’edició
Details