L’entitat Human CTA SCCL s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web: narrativafertil.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Hi ha logotips i imatges amb text alternatiu, incorrecte o confús i imatges complexes sense descripció textual [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha llistes creades de forma incorrecta (sense etiqueta de llista), taules amb cel·les etiquetades incorrectament i etiquetes invisibles en elements de formularis [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha taules no adaptades a mides de pantalla petites i camps de formulari que no es visualitzen correctament en mides de pantalla petites [requisit número 9.1.4.10 Reajustament de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha text que en canviar els espais i alçades de línia no es visualitza correctament [requisit número 9.1.4.12 Espaiat de text, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha enllaços en què no s’identifica correctament la funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…).
  • Hi ha elements que no reben el focus i, per tant, no s’hi pot interactuar mitjançant el teclat, per exemple [requisit número 9.2.4.3 Ordre del focus, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha enllaços en què no s’identifica correctament la funció (tenen una descripció inadequada, un text massa genèric, un title inadequat…) requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha capçaleres amb text repetit i/o poc descriptiu [requisit número 9.2.4.6 Capçaleres i etiquetes, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha imatges, infografies, textos d’enllaços o botons, text de titulars i contingut que no estan traduïts a altres idiomes [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts, d’UNE-EN 301549:2022].
  • En alguna pàgina s’està usant la mateixa icona per a diferents propòsits, la qual cosa genera confusió [requisit número 9.3.2.4 Identificació coherent, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha missatges d’error poc descriptius, o missatges d’error que no estan agrupats en un únic missatge, així com manca de suggeriments en formulari per emplenar els camps correctament [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha formularis amb camps obligatoris on no se n’informa l’usuari, així com camps on falta un exemple textual del format del camp (com per exemple el DNI) [requisit número 9.3.3.2 Etiquetes i instruccions, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha camps de formularis on s’informa de l’error quan s’introdueix un valor incorrecte, però no s’informa d’un suggeriment per a la correcció [requisit número 9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha pàgines amb errors de sintaxi i, per tant, algun producte de suport pot no interpretar correctament el contingut (IDs de pàgina duplicats, etiquetes sense tancar, construcció incorrecta d’etiquetes…) [requisit número 9.4.1.1 Processament, d’UNE-EN 301549:2022].
  • Hi ha pàgines on els productes de suport no podran obtenir informació, interactuar i estar al corrent de l’estat dels controls d’interfície d’usuari, com ara missatges d’ajuda, missatges d’estat de resultat d’accions, atributs d’enllaços, imatge d’idioma de pàgina… que no podran ser llegits per lectors de pantalla en el moment en què apareixen [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’UNE-EN 301549:2022].
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

PREPARACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada 3/6/2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.

Última revisió de la declaració: 3/6/2024..

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent correu hola@humancta.org

NOTA: Adjunteu aquí el correu electrònic d’atenció al client

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o bé,
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet a 3/6/2024.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.